<

Waarom deze app?

Varkenvlees is een natuurlijk product. De vleeskwaliteit wordt sterk beïnvloed door de rassenkeuze en voeding maar ook door het stalklimaat, de seizoenen, het staltype, het levend transport, het slachtproces, de koeling en het koud transport. Alle schakels zijn even belangrijk. Duroc d'Olives streeft net als jullie de hoogst mogelijke kwaliteit na. Jammer genoeg zien wij meestal enkel de levende dieren van onze boerderij vertrekken en te weinig de koteletjes die bij jullie in de koeling liggen.

Wij hebben deze Duroc d'Olives APP laten ontwikkelen om op een eenvoudige en snelle manier feedback te krijgen van vakmensen zoals jullie over de vleeskwaliteit (vetgehalte, vleesdrip, marmering). Gelieve daarom één keer per week Uw evaluatie aan ons door te sturen. Wij wensen zo meer kennis te verzamelen over hoe vleeskwaliteit beïnvloed wordt.

Met deze APP is dit een kleine moeite voor jullie, maar wel een grote meerwaarde in ons streven naar een topprodukt voor Uw klanten. Per weekevaluatie belonen we jullie graag met een bijltje... en meer.

Alvast bedankt,
Bart & Filip